Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

skacowanykot
3668 9030 390
9172 8484 390
Reposted fromsooju sooju viajointskurwysyn jointskurwysyn
skacowanykot
Nie skreślam ludzi na star­cie tyl­ko dla­tego, że źle im pat­rzy z oczu. Zaw­sze daję im szansę. Może mają źle dob­ra­ne szkła kontaktowe. 
— Agata Mańczyk
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaanakarenina anakarenina
skacowanykot
8931 1d6a 390
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viazimnepalce zimnepalce
skacowanykot
Nie ma to jak czekać na życzenie od kogoś, od kogo wiecie, że nie dostaniecie nawet tego standardowego: "Wesołych świąt". Niewiarygodne jak człowiek może czekać na dwa wyrazy.
— głupia ja.
skacowanykot
Naucz sie okazywać dobry humor
nawet wtedy,
kiedy czujesz co innego.
— OK
Reposted fromorchis orchis viaanakarenina anakarenina
skacowanykot
2607 9dca 390
błędny tok myślenia.
Reposted fromdailylife dailylife viaanakarenina anakarenina
skacowanykot
Jesteś piękna, ale nie chciałbym Cię przerżnąć, bo kiedy byłoby po wszystkim, nie chciałbym, żebyś czuła się zerżnięta. Chciałbym się z Tobą kochać i byłbym pewnie niezdarny i niezręczny, ale kiedy byłoby po wszystkim, chciałbym, żebyś czuła się kochana
— James Frey
Reposted frombeckycue beckycue viaanakarenina anakarenina
skacowanykot
Trudniej Cię zapamiętać czy zapomnieć?
skacowanykot
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
skacowanykot
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
skacowanykot
Ciężko się pogodzić, jak ktoś Cię po prostu skreśla.
skacowanykot
- Tęsknisz za nim? - Nie, piję kawę.
Reposted fromClary Clary vialaluszek laluszek
skacowanykot
3694 b09e 390
skacowanykot
1041 8edf 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viasatyra satyra
skacowanykot
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra
skacowanykot
7310 9095 390
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viasatyra satyra
skacowanykot
-Czy jest jakiś inny mężczyzna? -Nie.
-Nikogo? -Nikogo. -To jeszcze gorzej. Żegnaj.
— "Małe Zbrodnie Małżeńskie" Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromfrenzy frenzy viacytaty cytaty
skacowanykot
-Kochasz mnie, więc mnie zabijasz?
-Kocham cię i to mnie zabija.
— "Małe Zbrodnie Małżeńskie" Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromfrenzy frenzy viakarr4mba karr4mba
skacowanykot
Nie mam Cię na zawołanie, na poczekanie Cię nie mam, nie mam Cię wcale.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl